Consumenten hebben 14 dagen bedenktijd nadat u uw product(en) heeft ontvangen. Binnen die tijd kunt u uw product retourneren, ongeacht de reden(en). Voor onze diensten geldt een bedenktijd van 14 dagen nadat u de opdracht verleend hebt, tenzij u verzoekt / instemt om deze diensten te leveren in uw bedenktijd.

Wilt u gebruik maken van uw bedenktijd vul dan het onderstaand herroepingsformulier in. Heeft u uw product(en) reeds ontvangen dan is ‘alleen’ retourneren niet afdoende, u dient ook onderstaand formulier in te vullen (ook bij herroepping van diensten).

Wanneer we de retourzending hebben ontvangen sturen we een e-mail ter bevestiging (binnen 5 werkdagen).Heeft u reeds betaald, dan betalen we het factuurbedrag binnen 5 werkdagen terug. Voorwaarde voor terugbetaling van producten is, dat deze onbeschadigd en origineel door ons ontvangen dienen te worden.

Aan het retourneren zijn kosten verbonden, u dient zelf verzend-, verpakkings- / vervoerskosten te betalen die gemoeid zijn met de retournering. Retourneer instructie boeken in (brievenbus)doos verzenden om beschadiging (dubbelknikken van boek) te voorkomen.

Meer informatie over uw bedenktijd vindt u in onze algemene voorwaarden (artikel 3-5).

Formulier voor herroeping

Ondergetekende deelt hierbij mede dat hij / zij de overeenkomst betreffende de bestelling / dienstverlening van onderstaande wil herroepen.

Omschrijving (van bestelling / opdrachtverlening) waarop u zich wilt herroepen met vermelding van het factuur- en/of offertenummer

Formulier bedenktijd

factuur- en/of offertenummer (*)
Gaarne invoeren

Datum van ontvangst bestelling / opdrachtverlening
Ongeldige invoer

Geslacht(*)
Ongeldige invoer

Voornaam (*)
Gaarne invoeren

Achternaam (*)
Gaarne invoeren

E-mailadres (*)
Gaarne invoeren

Invuldatum van dit formulier(*)
Ongeldige invoer

 

Ga naar boven